BẢNG CHÚ GIẢI 180 THUẬT NGỮ GOOGLE ADS

Học gì thì học cứ phải hiểu hết các thuật ngữ thì mới ngấm được.

Bạn không hiểu ý nghĩa của thuật ngữ? Hãy xem định nghĩa về các tính năng thông dụng của AdWords và các khái niệm cũng như các liên kết đến chi tiết hoặc hướng dẫn thiết lập bổ sung.

Thuật ngữ AdWords cơ bản

 1. AdWords: Định nghĩa
 2. Chiến dịch: Định nghĩa
 3. Điểm chất lượng: Định nghĩa
 4. Giá thầu CPC tối đa: Định nghĩa
 5. Giá trị mặc định: Định nghĩa
 6. Hiển thị: Định nghĩa
 7. Mức độ liên quan: Định nghĩa
 8. Ngân sách hàng ngày: Định nghĩa
 9. Nhấp chuột: Định nghĩa
 10. Nhóm quảng cáo: Định nghĩa
 11. Tài khoản Google: Định nghĩa
 12. Trang đích: Định nghĩa
 13. Trang tổng quan: Định nghĩa
 14. Từ khóa: Định nghĩa
 15. URL cuối cùng: Định nghĩa
 16. URL đích: Định nghĩa
 17. URL hiển thị: Định nghĩa
 18. AdSense
 19. AdWords API
 20. AdWords: Định nghĩa
 21. Analytics
 22. Bản nháp chiến dịch: Định nghĩa
 23. Bảng thống kê: Định nghĩa
 24. Báo cáo cụm từ tìm kiếm: Định nghĩa
 25. Bị giới hạn bởi ngân sách
 26. Bị từ chối: Định nghĩa
 27. Bộ lọc
 28. Bộ lọc khoảng không quảng cáo: Định nghĩa
 29. Bộ nhớ cache
 30. Chèn từ khóa
 31. Chế độ xem đang kích hoạt
 32. Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)
 33. Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế
 34. Chiến dịch đã kết thúc: Định nghĩa
 35. Chiến dịch đang chờ xử lý: Định nghĩa
 36. Chiến dịch: Định nghĩa
 37. Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư: Định nghĩa
 38. Chiến lược giá thầu tự động: Định nghĩa
 39. Chính sách quảng cáo
 40. Chỉnh sửa hàng loạt
 41. Chỉnh sửa nội dòng
 42. Chuyển đổi: Định nghĩa
 43. Cookie: Định nghĩa
 44. Công cụ lập kế hoạch hiển thị
 45. Công cụ lập kế hoạch từ khóa
 46. Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo
 47. CPA trung bình: Định nghĩa
 48. CPC nâng cao (ECPC): Định nghĩa
 49. Dữ liệu sản phẩm: Định nghĩa
 50. Đang xem xét: Định nghĩa
 51. Đăng nhập nhiều tài khoản: Định nghĩa
 52. Đặt giá thầu CPA mục tiêu: Định nghĩa
 53. Đặt giá thầu CPC thủ công
 54. Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)
 55. Đặt giá thầu thông minh: Định nghĩa
 56. Địa chỉ email thay thế
 57. Địa chỉ IP
 58. Điểm chất lượng: Định nghĩa
 59. Điều chỉnh giá thầu: Định nghĩa
 60. Định dạng quảng cáo
 61. Định dạng quảng cáo video TrueView
 62. Đối sánh chính xác
 63. Đối sánh chính xác phủ định: Định nghĩa
 64. Đối sánh cụm từ
 65. Đối sánh cụm từ phủ định: Định nghĩa
 66. Đối sánh rộng
 67. Đối sánh rộng phủ định: Định nghĩa
 68. Đối tác hiển thị
 69. Đối tác tìm kiếm: Định nghĩa
 70. Đủ điều kiện: Định nghĩa
 71. Được chấp thuận
 72. Được chấp thuận (có giới hạn): Định nghĩa
 73. Đường dẫn: Định nghĩa
 74. Giá mỗi lần xem (CPV)
 75. Giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC tr.bình): Định nghĩa
 76. Giá thầu CPC tối đa: Định nghĩa
 77. Giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo
 78. Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT)
 79. Giới hạn tần suất
 80. Google Doanh nghiệp của tôi
 81. Hành động chuyển đổi: Định nghĩa
 82. Hiển thị: Định nghĩa
 83. ID khách hàng: Định nghĩa
 84. Ít dữ liệu: Định nghĩa
 85. Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền
 86. Khoản ghi nợ cho phân phối quá
 87. Lập hóa đơn hàng tháng
 88. Lịch sử thay đổi
 89. Liên kết sâu
 90. Lợi tức đầu tư (ROI)
 91. Lượng tìm kiếm thấp
 92. Mã khuyến mại (phiếu giảm giá) AdWords
 93. Mạng Google
 94. Mạng hiển thị: Định nghĩa
 95. Mạng tìm kiếm: Định nghĩa
 96. Mẫu theo dõi: Định nghĩa
 97. Mục tiêu hiệu suất: Định nghĩa
 98. Mức độ liên quan của quảng cáo
 99. Mức độ liên quan: Định nghĩa
 100. Ngày cuối cùng: Định nghĩa
 101. Ngân sách hàng ngày được đề xuất: Định nghĩa
 102. Ngân sách hàng ngày: Định nghĩa
 103. Ngân sách tài khoản
 104. Ngưỡng thanh toán
 105. Nhà xuất bản video
 106. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh
 107. Nhắm mục tiêu theo vị trí
 108. Nhấp chuột không hợp lệ
 109. Nhấp chuột: Định nghĩa
 110. Nhóm chiến dịch: Định nghĩa
 111. Nhóm quảng cáo: Định nghĩa
 112. Nhóm sản phẩm
 113. Phân đoạn: Định nghĩa
 114. Phân phối quá
 115. Phiên đấu giá
 116. Phương pháp nhắm mục tiêu
 117. Phương thức thanh toán
 118. Quảng cáo đáp ứng: Định nghĩa
 119. Quảng cáo gốc: Định nghĩa
 120. Quảng cáo hình ảnh
 121. Quảng cáo lớp phủ văn bản
 122. Quảng cáo mua sắm sản phẩm: Định nghĩa
 123. Quảng cáo mua sắm trưng bày: Định nghĩa
 124. Quảng cáo mua sắm: Định nghĩa
 125. Quảng cáo trên điện thoại di động
 126. Quảng cáo văn bản
 127. Quy tắc tự động
 128. Số D-U-N-S
 129. Số điện thoại chuyển tiếp Google
 130. Số xác minh thẻ (CVN)
 131. Sự nổi bật
 132. Tài khoản Google: Định nghĩa
 133. Tất cả chuyển đổi: Định nghĩa
 134. Tên miền
 135. Tham số URL
 136. Thanh toán thủ công
 137. Thanh toán tổng hợp
 138. Thanh toán tự động
 139. Theo dõi chuyển đổi: Định nghĩa
 140. Thời lượng chuyển đổi xem qua: Định nghĩa
 141. Thời lượng chuyển đổi: Định nghĩa
 142. Thử nghiệm chiến dịch: Định nghĩa
 143. Tiện ích quảng cáo
 144. Tiếp thị lại
 145. Tối đa hóa số nhấp chuột: Định nghĩa
 146. Trải nghiệm trang đích: Định nghĩa
 147. Trang chuyển đổi
 148. Trang đích: Định nghĩa
 149. Trạng thái chiến dịch: Định nghĩa
 150. Trạng thái gia đình: Định nghĩa
 151. Trạng thái quảng cáo: Định nghĩa
 152. Trạng thái từ khóa: Định nghĩa
 153. Trang web bị tạm ngưng: Định nghĩa
 154. Trang web lỗi
 155. Trang web tên miền trỏ hướng
 156. Tùy chọn đối sánh từ khóa
 157. Tùy chọn phân phối quảng cáo
 158. Tự động gắn thẻ
 159. Từ khóa phủ định: Định nghĩa
 160. Từ khóa: Định nghĩa
 161. Tương tác: Định nghĩa
 162. Tỷ lệ chuyển đổi: Định nghĩa
 163. Tỷ lệ nhấp (CTR): Định nghĩa
 164. Tỷ lệ nhấp dự kiến: Định nghĩa
 165. Tỷ lệ phát
 166. Tỷ lệ xem
 167. URL
 168. URL đích: Định nghĩa
 169. URL hiển thị: Định nghĩa
 170. URL liên kết giới thiệu
 171. Ước tính giá thầu đầu trang: Định nghĩa
 172. Ước tính giá thầu trang đầu tiên: Định nghĩa
 173. Ước tính giá thầu vị trí đầu tiên: Định nghĩa
 174. Vị trí
 175. Vị trí được quản lý
 176. Vị trí quảng cáo
 177. Vị trí trung bình (V.trí tr.bình)
 178. Vị trí tự động
 179. Video ngắn và dài
 180. Xếp hạng quảng cáo
Bình luận