CÁCH ĐO CHUYỂN ĐỔI CHAT TAWK.TO

Bước 1: Lấy đoạn mã Tawk.to cài bằng Google Tagmanager

Bước 2: Tạo 1 thẻ HTML Chat với trình kích hoạt Dom sẵn sàng

Đoạn này nếu như không có lời chào đầu

<script>

var Tawk_API = Tawk_API || {}; Tawk_API.onChatStarted = function(){ window.dataLayer.push({‘event’: ‘Chat’}); }; Tawk_API.onPrechatSubmit = function(data){ window.dataLayer.push({‘event’: ‘Chat’}); }; Tawk_API.onOfflineSubmit = function(data){ window.dataLayer.push({‘event’: ‘Chat’}); };

</script>

Nếu như có lời chào đầu :

<script>

var Tawk_API= window.Tawk_API||{} window.dataLayer = window.dataLayer || []; Tawk_API.onChatStarted = function(){ if(Tawk_API.isVisitorEngaged()){ window.dataLayer.push({‘event’:’Chat’}) } }; Tawk_API.onOfflineSubmit = function(){ window.dataLayer.push({‘event’:’Chat’}) }; Tawk_API.onPrechatSubmit = function(){ window.dataLayer.push({‘event’:’Chat’}) };

</script>

Bước 3: Tạo chuyển đổi Google Ads Chat Tawkto với trình kích hoạt sự kiện tuỳ chỉnh Chat

Bước 4: Xuất bản

II. Nếu bạn muốn đẩy về mục tiêu, sự kiện trong Analytics để đo chuyển đổi nhiều nguồn

Bình luận