CẬP NHẬT CÁC DOANH NGHIỆP BỊ HẠN CHẾ GOOGLE ADS THÁNG 5 2020

Vào tháng 5 năm 2020, Google sẽ cập nhật Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác và thêm Chính sách mới về giấy tờ và các dịch vụ chính thức của chính phủ. Chính sách hiện hành về Dịch vụ bán các mặt hàng miễn phí (nằm trong Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác) sẽ bị xóa.

———***0***———–

Chính sách mới về giấy tờ và các dịch vụ chính thức của chính phủ

👉Google sẽ không còn cho phép các quảng cáo về giấy tờ và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ nhận các sản phẩm/dịch vụ này) do chính phủ hoặc nhà cung cấp được ủy quyền cung cấp trực tiếp. Nhà cung cấp được ủy quyền là công ty được nhà cung cấp ban đầu (Chính phủ) chính thức ủy thác hoặc chỉ định để thay mặt họ cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định mà Chính phủ thường cung cấp hoặc đã cung cấp trước đây. Google nghiêm cấm mọi quảng cáo của nhà cung cấp được ủy quyền hoặc đại lý. Chính sách này sẽ luôn có hiệu lực bất kể nhà quảng cáo có tính phí vào giá thành của sản phẩm/dịch vụ hay không.

👉Chính sách mới này sẽ nghiêm cấm các quảng cáo về giấy tờ hoặc dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi, gia hạn, thay thế hoặc tra cứu các giấy tờ/thông tin chính thức do chính phủ hoặc nhà cung cấp được chính phủ ủy quyền cung cấp trực tiếp.

📌Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): hộ chiếu và các hình thức giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp; giấy chứng nhận thường trú; giấy chứng nhận nhập cư/đăng ký nhập cư; giấy phép lái xe; giấy tờ du lịch (như visa và Visa điện tử (ETA)); thẻ an sinh xã hội; giấy phép săn bắn hoặc câu cá; giấy phép hoặc giấy đăng ký sử dụng súng và các giấy tờ hoặc thông tin (như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và hồ sơ tham gia nghĩa vụ quân sự) do các cơ quan đăng ký chính thức cấp.

👉Chính sách này cũng sẽ nghiêm cấm các quảng cáo về dịch vụ hỗ trợ đăng ký hoặc trả tiền để nhận các giấy tờ/dịch vụ công do chính phủ hoặc nhà cung cấp được ủy quyền cung cấp trực tiếp.

📌Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): dịch vụ hỗ trợ đăng ký cuộc hẹn với cơ quan chính phủ hoặc nhận phúc lợi từ chính phủ; dịch vụ hỗ trợ yêu cầu thay đổi về địa chỉ chính thức, tên chính thức; dịch vụ hỗ trợ yêu cầu giữ tiền hoặc thư chưa được nhận và dịch vụ hỗ trợ thanh toán phí giao thông (như phí cầu đường hoặc phí tắc nghẽn giao thông).

👉Chính sách này không hạn chế các dịch vụ chuyên nghiệp sau đây: dịch vụ khai thuế, dịch vụ pháp lý, dịch vụ từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B)/dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ luật sư hoặc tư vấn viên về vấn đề nhập cư chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn mà không hỗ trợ nhận các giấy tờ du lịch cụ thể.

Bình luận