BÀI 5: CẤU TRÚC TÀI KHOẢN GOOGLE ADS

1. Sơ đồ cấu trúc tài khoản Google Ads

Trước khi bắt tay vào tạo chiến dịch quảng cáo Google Ads bạn cần phải nắm được cấu trúc tài khoản Google Ads. Chỉ như vậy bạn mới có thể thành công trong quá trình tạo quảng cáo.

cấu trúc tài khoản google ads

2. Tài khoản 

Tài khoản là cấp độ cao nhất trong cấu trúc tài khoản Google Ads được tạo từ tài khoản Gmail quản lý toàn bộ các chiến dịch quảng cáo, các công cụ, tài nguyên và thông tin thanh toán quảng cáo của bạn.

Có 2 loại tài khoản là tài khoản cá nhân và tài khoản người quản lý

 • Tài khoản cá nhân: là tài khoản Google Ads chỉ quản lý 1 tài khoản duy nhất.
 • Tài khoản người quản lý: là tài khoản Google Ads cho phép bạn dễ dàng xem và quản lý nhiều tài khoản Google Ads (bao gồm cả tài khoản người quản lý khác) từ một email.

3. Chiến dịch 

Chiến dịch là tập hợp các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) chia sẻ ngân sách, nhắm mục tiêu theo vị trí và các cài đặt khác. Chiến dịch thường được sử dụng để tổ chức danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

Khi bắt đầu thiết lập chiến dịch, bạn sẽ được yêu cầu chọn mục tiêu chiến dịch và loại chiến dịch. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi mục tiêu hoặc chọn không sử dụng mục tiêu.

Các mục tiêu bao gồm:

 • Doanh số
 • Khách hàng tiềm năng
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm
 • Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận
 • Quảng cáo ứng dụng

Loại chiến dịch xác định vị trí khách hàng có thể nhìn thấy quảng cáo, tuy nhiên, bạn có thể chọn vị trí này cụ thể hơn bằng cách nhắm mục tiêu quảng cáo của mình. 

Các loại chiến dịch bao gồm:

 • Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm
 • Chiến dịch trên Mạng hiển thị
 • Chiến dịch mua sắm
 • Chiến dịch video
 • Chiến dịch ứng dụng
blank

Các cài đặt mà bạn có thể đặt ở cấp chiến dịch bao gồm ngân sách, ngôn ngữ, vị trí, lịch quảng cáo, chiến lược đấu thầu và các cài đặt khác.

4.  Nhóm quảng cáo 

Nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo chia sẻ các mục tiêu tương tự.

 • Mỗi chiến dịch của bạn được tạo thành từ một hoặc nhiều nhóm quảng cáo.
 • Sử dụng nhóm quảng cáo để tổ chức các quảng cáo của bạn theo chủ đề chung. Ví dụ: thử tách riêng nhóm quảng cáo thành các loại sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau mà bạn cung cấp. 

5.  Mẫu quảng cáo

Mẫu quảng cáo là văn bản, hình ảnh hoặc video mà nhà quảng cáo muốn tiếp cận khách hàng.

 • Đối với quảng cáo tìm kiếm thì có 2 loại là: quảng cáo văn bản mở rộng và quảng cáo thích ứng. Ngoài ra còn có một số loại bổ sung như: quảng cáo tìm kiếm động, quảng cáo đếm ngược, quảng cáo tùy chỉnh. Trong một mẫu quảng cáo có các thành phần chính là: url cuối cùng, tiêu đề, mô tả.
 • Đối với quảng cáo hình ảnh thì mẫu quảng cáo cũng bao gồm: quảng cáo tải lên và mẫu quảng cáo thích ứng
 • Đối với quảng cáo video thì mẫu quảng cáo chính là video
 • Đối với quảng cáo discovery thì mẫu quảng cáo cũng bao gồm hình ảnh nhưng yêu cầu cao hơn là không được chèn nút kêu gọi hành động và logo vào trong banner quảng cáo.

Bình luận