GOOGLE ADS CẬP NHẬT TIỆN ÍCH Mở RỘNG HÌNH ẢNH TRÊN THIẾT BỊ MÁY TÍNH

Khi bản cập nhật ra mắt sau một vài tuần, các nhà quảng cáo đã sử dụng tiện ích mở rộng hình ảnh cho thiết bị di động cũng sẽ tự động hiển thị các tiện ích mở rộng đó trên máy tính để bàn.

Google Ads sẽ bắt đầu triển khai tiện ích mở rộng hình ảnh cho các thiết bị máy tính để bàn trong những tuần tới, công ty đã thông báo hôm thứ Ba. Bản cập nhật này cũng áp dụng cho phần mở rộng hình ảnh động.

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm có phần mở rộng hình ảnh trên máy tính để bàn. Hình ảnh: Google

Tại sao chúng tôi quan tâm. Tiện ích mở rộng hình ảnh có thể giúp làm cho quảng cáo của bạn hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh, điều này có thể khuyến khích khách truy cập nhấp vào chúng. Trong một vài tuần nữa, chúng cũng sẽ có sẵn trên máy tính để bàn, cho phép bạn hiển thị hình ảnh có liên quan cho người dùng cho dù họ đang ở nhà hay đang di chuyển.

Nếu bạn đã chạy tiện ích mở rộng hình ảnh trên thiết bị di động, chúng sẽ tự động hiển thị trên thiết bị máy tính để bàn khi bản cập nhật này ra mắt, vì vậy hãy đảm bảo theo dõi hiệu suất để bạn có thể đánh giá liệu đây có phải là thứ đáng giá cho thương hiệu của bạn hay không.

Tiện ích mở rộng hình ảnh trên máy tính để bàn. Trước bản cập nhật này, tiện ích mở rộng hình ảnh chỉ hiển thị trên thiết bị di động. Đối với các nhà quảng cáo đã sử dụng tiện ích mở rộng hình ảnh, quảng cáo của họ sẽ tự động hiển thị cùng với tiện ích mở rộng hình ảnh trên thiết bị máy tính để bàn khi bản cập nhật này ra mắt.

Hiệu suất thiết bị máy tính để bàn có thể được chia nhỏ bằng cách phân đoạn dữ liệu của bạn theo “Thiết bị”.

Tiện ích mở rộng hình ảnh động cũng đang mở rộng. Bản cập nhật này cũng mang đến các tiện ích mở rộng hình ảnh động, tự động chọn hình ảnh có liên quan nhất từ ​​trang đích của quảng cáo, cho các thiết bị máy tính để bàn. Ngoài ra, tiện ích mở rộng hình ảnh động hiện cũng có sẵn cho tất cả các ngôn ngữ.

Nguồn: https://searchengineland.com/google-ads-brings-image-extensions-to-desktop-devices-377031

Bình luận