GOOGLE ADS UPDATE: BỎ MẪU QUẢNG CÁO VĂN BẢN MỞ RỘNG VÀO 2022

Lưu ý quan trọng

  • Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, bạn sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo dạng văn bản mở rộng nữa.
  • Sau thời điểm nêu trên, quảng cáo dạng văn bản mở rộng sẽ tiếp tục phân phát và bạn sẽ vẫn xem được báo cáo về hiệu suất của những quảng cáo đó.
  • Bạn sẽ vẫn có thể tạm dừng và tiếp tục chạy quảng cáo dạng văn bản mở rộng hoặc xóa quảng cáo đó (nếu cần).
  • Bạn nên chuyển sang sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng.

Quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho phép bạn tạo quảng cáo có khả năng điều chỉnh để hiển thị nhiều văn bản hơn và các thông điệp phù hợp hơn cho khách hàng. Hãy nhập nhiều dòng tiêu đề và nội dung mô tả khi tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Theo thời gian, Google Ads sẽ tự động kiểm tra các kiểu kết hợp khác nhau và tìm ra những kiểu kết hợp hoạt động hiệu quả nhất. Bằng cách điều chỉnh nội dung quảng cáo cho phù hợp hơn với các cụm từ tìm kiếm của khách hàng tiềm năng, quảng cáo tìm kiếm thích ứng có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của chiến dịch.

Mẹo

  • Các tài sản có thể hiển thị theo thứ tự bất kỳ, do đó, hãy đảm bảo rằng các tài sản này vẫn có nghĩa khi đứng riêng lẻ hoặc khi kết hợp với nhau, đồng thời không vi phạm các chính sách của chúng tôi hoặc pháp luật địa phương.
  • Bạn nên có 1 quảng cáo tìm kiếm thích ứng trong mỗi nhóm quảng cáo có độ mạnh của quảng cáo ít nhất là “Tốt” hoặc “Rất tốt”. Mỗi nhóm quảng cáo có thể có tối đa 3 quảng cáo tìm kiếm thích ứng đang bật.
  • Nếu muốn văn bản xuất hiện trong mọi quảng cáo, bạn phải thêm văn bản đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí mô tả 1.
Bình luận