GOOGLE PHÁT HÀNH GOOGLE ADS EDITOR V1.5

Bản cập nhật này mang đến các công cụ mới cho sức mạnh của quảng cáo, hỗ trợ các đề xuất bổ sung và tiện ích mở rộng hình ảnh.

Google đã thông báo rằng họ đã phát hành phiên bản 1.5 của Google Ads Editor. Google Ads Editor là ứng dụng có thể tải xuống để quản lý các chiến dịch Google Ads của bạn. Một số nhà quảng cáo thấy việc sử dụng Ads Editor để quản lý các chiến dịch của họ hiệu quả hơn bằng cách sử dụng giao diện web.

Google cho biết “bản phát hành này bao gồm các công cụ mới để giúp bạn cải thiện sức mạnh quảng cáo của mình, hỗ trợ các đề xuất bổ sung và tiện ích mở rộng hình ảnh.”

Cái gì mới. Dưới đây là danh sách những tính năng mới trong phiên bản 1.5 của Google Ads Editor.

 • Lọc theo tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc tất cả các mục có cùng nhãn
 • Lọc theo nhãn
 • Phần mở rộng hình ảnh
 • Phím tắt để chuyển đến loại trước
 • Thông báo được cải thiện cho lỗi giới hạn tài khoản
 • Cập nhật các cột thống kê
 • Kiểm tra độ mạnh của quảng cáo cho quảng cáo hiển thị và tìm kiếm thích ứng
 • Khuyến nghị chi tiết
 • Nguồn cấp dữ liệu người bán cho Chiến dịch ứng dụng
 • Nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động
 • Mẹo cho người dùng mới
 • Chiến dịch đăng ký trước ứng dụng
 • Tên doanh nghiệp cho Quảng cáo địa phương
 • và nhiều khuyến nghị khác

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tất cả các thay đổi tại đây .

Tại sao chúng tôi quan tâm. Đây có thể là những bản cập nhật đáng qquan tâm đối với Google Ads Editor nếu bạn sử dụng bất kỳ tính năng nào trong số này trong giao diện web. Như Google đã nói “bản phát hành này bao gồm các công cụ mới để giúp bạn cải thiện sức mạnh quảng cáo của mình, hỗ trợ các đề xuất bổ sung và tiện ích mở rộng hình ảnh.”

Nguồn: https://searchengineland.com/google-releases-google-ads-editor-v1-5-344874

Bình luận