blank

HƯỚNG DẪN SET-UP GOOGLE ANALYTICS 4 (GA4) BẰNG GOOGLE TAG MANAGER

Vào cuối năm 2020, Google đã đổi tên thuộc tính Web và ứng dụng của mình thành Google Analytics 4 và chính thức chuyển sang giai đoạn thử nghiệm (ít nhất, đó là những gì Google đang nói). Điều này có nghĩa là từ bây giờ, thuộc tính mặc định (khi bạn tạo nó) là … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN SET-UP GOOGLE ANALYTICS 4 (GA4) BẰNG GOOGLE TAG MANAGER

blank

THE FIRST WOMAN – TỪ KHOÁ CÓ LƯỢNG TÌM KIẾM TĂNG ĐỘT BIẾN NĂM 2020

Năm vừa qua, thế giới tìm thông tin qua cụm từ the first woman (người phụ nữ đầu tiên) nhiều hơn bao giờ hết. Bạn có thể nhìn thấy rõ điều này qua xu hướng được đo trên công cụ Google Trends 5 năm trở lại đây. Bất kể trong chính trị, khoa học, thể thao hay nghệ thuật, phụ nữ đã luôn thúc đẩy xã hội phát triển trong suốt chiều dài lịch sử. Năm vừa qua, thế giới đặt kỳ vọng ở những người phụ nữ tiên phong đã vượt qua khó khăn ở thời đại của mình.

blank

GOOGLE PHÁT HÀNH GOOGLE ADS EDITOR V1.5

Google đã thông báo rằng họ đã phát hành phiên bản 1.5 của Google Ads Editor. Google Ads Editor là ứng dụng có thể tải xuống để quản lý các chiến dịch Google Ads của bạn. Một số nhà quảng cáo thấy việc sử dụng Ads Editor để quản lý các chiến dịch của họ hiệu quả hơn bằng cách sử dụng giao diện web.

blank

HƯỚNG DẪN SET-UP GOOGLE ANALYTICS 4 (GA4) BẰNG GOOGLE TAG MANAGER

Vào cuối năm 2020, Google đã đổi tên thuộc tính Web và ứng dụng của mình thành Google Analytics 4 và chính thức chuyển sang giai đoạn thử nghiệm (ít nhất, đó là những gì Google đang nói). Điều này có nghĩa là từ bây giờ, thuộc tính mặc định (khi bạn tạo nó) là … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN SET-UP GOOGLE ANALYTICS 4 (GA4) BẰNG GOOGLE TAG MANAGER

blank

THE FIRST WOMAN – TỪ KHOÁ CÓ LƯỢNG TÌM KIẾM TĂNG ĐỘT BIẾN NĂM 2020

Năm vừa qua, thế giới tìm thông tin qua cụm từ the first woman (người phụ nữ đầu tiên) nhiều hơn bao giờ hết. Bạn có thể nhìn thấy rõ điều này qua xu hướng được đo trên công cụ Google Trends 5 năm trở lại đây. Bất kể trong chính trị, khoa học, thể thao hay nghệ thuật, phụ nữ đã luôn thúc đẩy xã hội phát triển trong suốt chiều dài lịch sử. Năm vừa qua, thế giới đặt kỳ vọng ở những người phụ nữ tiên phong đã vượt qua khó khăn ở thời đại của mình.

blank

GOOGLE PHÁT HÀNH GOOGLE ADS EDITOR V1.5

Google đã thông báo rằng họ đã phát hành phiên bản 1.5 của Google Ads Editor. Google Ads Editor là ứng dụng có thể tải xuống để quản lý các chiến dịch Google Ads của bạn. Một số nhà quảng cáo thấy việc sử dụng Ads Editor để quản lý các chiến dịch của họ hiệu quả hơn bằng cách sử dụng giao diện web.