TÀI LIỆU SMART BIDING GOOGLE ADS 2020

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh là một nhóm các chiến lược đặt giá thầu tự động sử dụng công nghệ máy học để tối ưu hóa lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi trong mọi phiên đấu giá — một tính năng gọi là “đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá”. CPA mục tiêuLợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Tối đa hóa lượt chuyển đổi, Tối đa hóa giá trị chuyển đổi và CPC nâng cao (ECPC) đều là các chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Đấu thầu thông minh là một vũ khí rất mạnh của Goolge Ads. Nhưng không phải tất cả các nhà quảng cáo đều nắm rõ về nó. Hãy tham khảo tài liệu mới nhất của Google nhé!

Bạn có thể tải link tài liệu buổi toạn đàm tại đây:

Link tải

Bình luận