THÔNG BÁO BẬT TÍNH NĂNG XÁC MINH 2 BướC GOOGLE ADS

Từ 14 03 2022 trở đi, bạn sẽ phải bật tính năng Xác minh 2 bước.

Để cải thiện độ bảo mật của tài khoản, Google đã tự động bật tùy chọn cài đặt Xác minh 2 bước trên tài khoản Google Ads của bạn.

Sắp tới, bạn sẽ phải bật tính năng Xác minh 2 bước cho địa chỉ email mà bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản Google Ads (491-261-4911) Tùy chọn cài đặt này giúp tăng cường độ bảo mật cho tài khoản của bạn bằng cách bảo vệ bạn khỏi trường hợp bị đánh cắp mật khẩu.

Nếu đã bật tính năng Xác minh 2 bước, thì bạn không cần làm gì cả.

Những người dùng có quyền truy cập quản trị vào tài khoản của bạn có thể quản lý các tùy chọn cài đặt cho tính năng xác thực nhiều yếu tố trên trang “Quyền truy cập vào tài khoản” trong Google Ads.

Bình luận