blank

[GOOGLE ADS UPDATE] PERFORMANCE MAX CAMPAIGN – CHIẾN DỊCH HIỆU SUẤT TỐI ĐA

GIÁI PHÁP ALL – IN – ONE giúp bạn tăng hiệu suất dựa trên các mục tiêu chuyển đổi đã chỉ định, mang lại nhiều lượt chuyển đổi và giá trị hơn bằng cách tối ưu hóa hiệu suất trong thời gian thực và trên các kênh bằng cách sử dụng Đặt giá thầu thông … Đọc tiếp [GOOGLE ADS UPDATE] PERFORMANCE MAX CAMPAIGN – CHIẾN DỊCH HIỆU SUẤT TỐI ĐA

blank

GOOGLE ADS UPDATE THÁNG 7/2021

Tháng 7 năm 2021 Google đưa ra một loạt các thay đổi quan trọng mà các nhà quảng cáo Google Ads bắt buộc cần biết để có thể triển khai các chiến dịch quảng cáo Google Ads tốt nhất. Bạn hãy xem ngay cập nhật đó trong bài viết sau đây

blank

[GOOGLE ADS UPDATE] PERFORMANCE MAX CAMPAIGN – CHIẾN DỊCH HIỆU SUẤT TỐI ĐA

GIÁI PHÁP ALL – IN – ONE giúp bạn tăng hiệu suất dựa trên các mục tiêu chuyển đổi đã chỉ định, mang lại nhiều lượt chuyển đổi và giá trị hơn bằng cách tối ưu hóa hiệu suất trong thời gian thực và trên các kênh bằng cách sử dụng Đặt giá thầu thông … Đọc tiếp [GOOGLE ADS UPDATE] PERFORMANCE MAX CAMPAIGN – CHIẾN DỊCH HIỆU SUẤT TỐI ĐA

blank

GOOGLE ADS UPDATE THÁNG 7/2021

Tháng 7 năm 2021 Google đưa ra một loạt các thay đổi quan trọng mà các nhà quảng cáo Google Ads bắt buộc cần biết để có thể triển khai các chiến dịch quảng cáo Google Ads tốt nhất. Bạn hãy xem ngay cập nhật đó trong bài viết sau đây